Over Isorast

Unieke en vernieuwende kenmerken van isorast

Het isorast systeem is een hoogwaardig ‘bouwsysteem’ in de woning- en utiliteitsbouw en is ideaal voor massieve binnen- en buitenmuren. Het isorast systeem maakt gebruik van het concept energiebewust bouwen. De energiekosten worden aanzienlijk gereduceerd, door de hoge isolatiewaarde van het isorast bekistingelement. Het isorast systeem kent een zeer korte bouwtijd. Tevens is het systeem gebruiksvriendelijk; er is geen belastende lichamelijke arbeid en er zijn geen zware steigers meer nodig. Daarnaast is een gepatenteerde luchtsleuf in het bekistingelement ontwikkeld, waardoor een aanzienlijke geluidsreductie wordt bereikt. Dit zijn grote pluspunten voor de woning- en utiliteitsbouw. Een ander belangrijk voordeel is dat bij vorst doorgebouwd kan worden; het beton tussen de elementen bevriest niet door de zeer hoge isolatiewaarde.

energiebewust bouwen met isorast  Isorast stand isorast-op-beurs

 

Omschrijving van isorast

Het isorast bekistingelement is vervaardigd uit Neopor (Polystyreen hardschuim). Het materiaal is milieuvriendelijk, vlamdovend, schimmel- en bacteriewerend. De isorast bekistingelementen zijn leverbaar in verschillende wanddikten. Het isolerende vermogen van het isorast systeem wordt bevestigd doort de zeer lage U-waarden (voorheen K-waarden):

18 cm binnenmuurelement;isorast bouwstenen

25cm binnenmuurelement (0,27 W/(m2K))

31cm buitenmuurelement (0,17 W/(m2K))

37cm buitenmuurelement (0,13 W/(m2K))

43cm buitenmuurelement (0,10 W/(m2K))

 

 

Nauwkeurig bouwen

In de afgelopen 35 jaar zijn ongeveer 50.000 woningen gerealiseerd met het isorast systeem, waaronder het allereerste passiefhuis van Dr. Feist! Het isorast systeem kent een zeer korte bouwtijd en het bouwsysteem werkt zeer eenvoudig.

 

Bouwen met blokken

Het isorast systeem is een hoogwaardige bouwsteen in de woning- en utiliteitsbouw. De energiekosten worden aanzienlijk gereduceerd, door de hoge isolatiewaarde van het isorast bekistingelement, met een RC-waarde van 4 tot en met 10!